MISSA MAJOR

Per supost, participarem en la Missa Solemne celebrada el día de la Festa Gran. Les nostes Vicepresidentes i nostra vicesecretaria donen constancia en estes fotografíes, junt al Concejal de Falles, Eduardo Grau.

14224876_1638986806392181_4595835124098428669_n 14305494_1638986803058848_4609929165910446814_o