PROCESSÓ

Per la nit, i junt a la resta del poble, els fallers acompanyarem en processó a la image del nostre Patró, Sant Josep.

MISSA MAJOR

Per supost, participarem en la Missa Solemne celebrada el día de la Festa Gran. Les nostes Vicepresidentes i nostra vicesecretaria donen constancia en estes fotografíes, junt al Concejal de Falles, Eduardo Grau.  

OFRENA DE FLORS

Com no podía ser d’un atra manera, tant JLFA com les Falles del nostre municipi, varem participar en l’Ofrena de flors en honor a la Mare de Déu del Dó, Patrona del nostre poble.